Đăng ký học tại Pasal

Đăng ký học tại Pasal

Cơ sở 1: 206, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội: (tel: 024.3624.8686)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_BM_41_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
19H - 21H15
05/05/2022
PBN_BM_37_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
19H - 21H15
23/05/2022
PBN_BM_38_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
19H - 21H15
24/05/2022
PP_BM_51_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
24/06/2022
PP_BM_52_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
19H - 21H
19/07/2022
PP_BM_53_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
19H - 21H30
18/08/2022
PBN_BM_40_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 4-7
19H - 21H15
22/06/2022
PBN_BM_41_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
19H - 21H15
30/06/2022
PBN_BM_43_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
19H - 21H15
05/07/2022
PP_BM_50_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
19H - 21H
22/07/2022
PP_BM_51_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
19H - 21H
19/08/2022
PP_BM_52_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
19H - 21H30
16/09/2022
PP_BM_50_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
19H - 21H15
06/10/2022
PBN_BM_42_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
19H - 21H15
21/06/2022
PBN_BM_40_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 4-7
19H - 21H15
22/06/2022
Cơ sở 2: 33 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội: (tel: 024.3624.9988)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_CG_29_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
18h45-21h00
02/07/2021
PP_CG_31_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
06/05/2022
PP_CG_32_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
26/05/2022
PBN_CG_29_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
20/05/2022
PP_CG_33_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
21/06/2022
PP_CG_34_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
30/06/2022
EEN_CG_03_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
06/06/2022
PBN_CG_30_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
14/06/2022
PP_CG_31_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
28/06/2022
PP_CG_32_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
21/07/2022
PP_CG_33_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
06/09/2022
PP_CG_32_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
09/06/2022
EEN_CG_03_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
13/06/2022
PBN_CG_30_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
14/06/2022
PSN_CG_25_PS Combo Protalk Premium Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
14/06/2022
PP_CG_33_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
24/06/2022
PP_CG_31_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
28/06/2022
PSN_HVTC_26_PS Combo Protalk Premium Offline
T: 4-7
18H45 - 21H
28/06/2022
Cơ sở 3: Số 2, ngõ 54, Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội: (tel: 0243.990.3669)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PP_TX_24_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
30/05/2022
PP_TX_25_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
27/05/2022
PBN_TX_20_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
19/05/2022
PBN_TX_21_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
20/05/2022
PP_TX_26_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 4-7
18H45 - 21H
18/06/2022
PP_TX_27_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
21/06/2022
PBN_TX_23_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 4-7
18H45 - 21H
22/06/2022
PP_TX_22_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
04/07/2022
PP_TX_24_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
11/07/2022
PP_TX_25_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
22/07/2022
PSN_TX_22_PS Combo Protalk Premium Offline
T: 4-7
18H45 - 21H
08/06/2022
PP_TX_25_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
17/06/2022
PBN_TX_23_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 4-7
18H45 - 21H
22/06/2022
PP_TX_24_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
27/06/2022
PP_OF1_01_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 7 - CN
14H - 15H30
04/06/2022
Cơ sở 4: Số 146 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội: (tel: 024.3200.8006)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PP_DD_31_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
16/06/2022
PP_DD_32_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
24/06/2022
PP_DD_33_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
21/07/2022
PBN_DD_30_EE Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
07/06/2022
PBN_DD_30_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
07/06/2022
PP_DD_29_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
25/07/2022
PP_DD_31_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
11/08/2022
PBN_DD_30_EE Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
14/06/2022
PSN_DD_39_PS Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 3-6
18H45 - 21H
14/06/2022
PP_DD_31_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 2-5
18H45 - 21H
16/06/2022
PSN_DD_37_PS Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 4-7
18H45 - 21H
18/06/2022
PSN_DD_38_PS Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 4-7
18H45 - 21H
25/06/2022
Cơ sở 5: 69/1, Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM: (tel: 0918064339)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_BT_45_PW Phát âm Pronunciation Workshop Offline
T: 5-7
18h45-21h00
22/04/2021
Cơ sở Franchise Q10: Tầng G, 781-C1 Lê Hồng Phong Nối dài, P.12. Quận 10, TP.HCM: (tel: 0918064339)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
455 Nguyễn Văn Công (số cũ: 120/913 Nguyễn Kiệm), Phường 3, Quận Gò vấp: (tel: 0918064339)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
Học Thử Tiếng Anh Online 1VS1 Miễn Phí: (tel: )
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
GO_VP201 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: 2-6
21h00 - 22h00
05/07/2021
GO_TC21 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: 4-7
20h00 - 21h00
03/07/2021
GO_VP199 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: 2-6
T2: 20h30 - 21h30, T6: 21h30-22h30
05/07/2021
GO_VP210 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: 5-CN
20h30 - 21h30
01/07/2021
GO_VP213 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: 2-5
17h45 - 18h45
05/07/2021
GO_VP214 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: 4-CN
19h-20h
07/07/2021
GO_VP54 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: CN
13h - 15h
04/07/2021
PO_TC25 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: 3-6
21h30-22h30
06/07/2021
PO_TC26 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: 4-6
20h15 - 21h15
07/07/2021
GO_VP92 COMBO PHÁT ÂM - GIAO TIẾP PHẢN XẠ ONLINE
T: 4-6
8h00-9h00
14/07/2021
Các khoá học tiếng Anh online: (tel: 024 3990 3669)
Lớp học Khóa học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
PBN_INH_01_EE Phản xạ giao tiếp Effortless English Offline
T: 3-6
20H - 21H45
06/05/2022